Информация за благотворителна кампания "Левче за обувки" можете да намерите тук

 

Каузи, за които Фондация "Надежда 2001-98" целогодишно набира средства на посочената по-долу сметка:

 

- Подпомагане на деца и семейства в неравностойно положение чрез ежемесечни стипендии -  в това число влизат самотни майки, семейства с един родител (вдовец/вдовица; разведен/разведена), кръгли сираци, отглеждани от роднини, семейства с трайно инвалидизирани родители в следствие на болест или други уважителни причини. Помощта е доказано ефективна през годините, защото обикновено се оказва на крайно нуждаещи се или в крайно драматични обстоятелства от живота на определено семейство. При подобряване на конкретните житейски обстоятелства помощта веднага се прехвърля на други нуждаещи се спешно от нея.

Повече информация за конкретни инициятиви и дейности за постигане на тази цел можете да намерите тук и тук 

- Подпомагане на деца, настанени в социални институции. 

  През годините организацията ни е закупувала всевъзможно оборудване за социалните домове (мебели, еклектроуреди, средства подпомагащи развитието на самите деца). В последно време поради орязаните бюджети на домовете се купуват предимно основни стоки за бита както на самото социално заведение, така и на децата.

 

* Забележка: И в двата описани по-горе случая помощта може да бъде не само парична, а и материална след консултация на посочените ни телефони за да бъде правилно насочена.

 

 

- Подпомагане реставрацията на храм" Св.мчк. Николай Софийски", София в следните аспекти:

 

1) Цялостна реставрация на стенописите на храма, изработени в началото на миналия век от известния майстор на църковна живопис Ростовцев и пострадали значително след теч на покрива.

 

2) Цялостна реставрация на иконата на Св.Николай Софийски над централния вход.

 

3) Цялостно обновяване на иконостаса в параклиса "Св.Петка"

 

 

 

 

Бъдещите дарители посочват точно къде и за кого/какво да бъдат изразходвани даренията им, за което получават както предварителна информация, така и отчет. Ако желаят да даряват самостоятелно, могат да ползват нашата база данни. Данни за банковата сметка на Фондация "Надежда 2001-98" можете да намерите тук. Благодарим Ви предварително!