История

Фондация "Надежда 2001-98" е регистрирана през 1997 г. като нестопанска организация в обществена полза, но започва истинската си дейност през 2005 година, като откликва на нуждите и сама търси хора в беда. Благодарение на усилията ни бяха задоволени нуждите на домове от различни области на страната, поета е изцяло грижата за деца сираци с един родител или отглеждани от техни близки, бяха облекчени страданията на онкоболни и бе възстановен манастир "Св. Панталеймон" край град Перник.

Мисия

Създателите на фондацията смятат, че грижата за децата, лишени от родителски грижи и настанени в социални домове или живеещи в семейна среда, но отглеждани от един родител или без родители, от родители с тежки заболявания и социално слаби родители, за онкоболните и техните семейства е отговорност на цялото общество.

Същото се отнася за опазването и реставрирането на съществуващите и едновременно с това изграждането на нови паметници на Православието, чиито послания до голяма степен са превели народа ни през вековно робство, борба за независимост, участие във войни с възможно най-тежките последици за държавата и нацията ни. В сегашния период на икономическа и социална нестабилност и липса на големи обществени идеали, които да обединят народа ни, тяхната роля е не по-малко значима.

Поради всички посочени по-горе причини нашата организация насърчава всякакви прояви на социална отговорност, както сред представителите на бизнеса, така и от страна на всички граждани, съпричастни към нашите цели.