Направете дарение

Ако желаете да помогнете на човек в беда, можете да се свържете с нас или да дарите средства на:

ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА 2001− 98”

ПроКредит Банк АД, гр. София, кл. Тодор Александров

Сметка в лева:

IBAN: BG32 PRCB 9230 1046 5460 10

BIC: PRCB BGSF

Моля в “Основание за плащане” отбележете какво желаете да подкрепите:

  • Фонда за деца в неравнотойно положение, отглеждани в социални институции

  • Фонда за деца в неравностойно положение, отглеждани в семейна среда

  • Фонда за реставрация на православни храмове

  • Фонда за онкологично болни граждани

  • Кампания "Всяко дете заслужава празник, нали"
  • Кампания "Паричка за чисти деца"
  • Устойчивото развитие на Фондацията

За да получите документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете контакти и данни на адрес office@nadejda2001.org

Имената на дарителите ще бъдат качени в списъка с дарители в уеб-сайта на Фондацията една седмица след извършване на плащането, освен ако в рамките на тази седмица не поискате изрично (на е-мейл адрес office@nadejda2001.org) да не правим това.

 

Благодарим ви, че подкрепяте целите на фондация “Надежда 2001-98”!