Храм "Св.Николай Софийски" - вторият по големина храм в гр. София, 2011 г.

      През тази година започват съвместните ни усилия с Църковното настоятелство на храм "Св. Николай Софийски, вторият по големина храм на град София след "Св.Александър Невски" за цялостна реставрация на сградата, която има протекъл покрив, изключително ценни стенописи, засегнати от влагата икони-шедьоври на една от сновните ни иконописни школи от началото на 20-ти век, които спешно се нужданят поне от почистване. последното се отнася и за великолепните носещи икони на храма. Спешно се налага поодмяна на светилниците, които са изкривени или липсват цели части от тях. В лошо състояние е и пдовата настилка на огромното помещение.

     Нашият първи принос се състои в закупуването на пътеки, които да заменят износените и на много места изгорени или прокъсани стари пътеки. На 10.10.2011  г. новите пътеки заедно с много нужните за поддръжката на храма почистващи материали бяха доставени.

Документи

Храм "Св. Николай Софийски"