"Българските производители в помощ на децата на България"-2009 година

      През първите месеци на 2009 година продължава разпределянето на получените дарения през 2008 година от български производители съгласно приложените документи за дарение.

      Фирма "Елдом Инвест" откликна бързо и отзивчиво на прешната нужда и дари на децата от ДДМУИ, гр. Берковица един от бойлерите си с най-голяма вместимост.

      На 29.05.2009 г. ДДЛРГ "Катя Ванчева", с. Широка лъка, област Смолян получи дарение, състоящо се от медикаменти на "Софарма" АД, а на 01.06.2009 г. с медикаменти на същия производител беще надарен ДДЛРГ, гр. Омуртаг, област Търговище.

      В различни периоди на годината два дома в извънредно затруднено положение се обърнха към нас за помощ, свързана с липса на достатъчно средства за набавяне на качествена храна на децата, липса на основни медикаменти, лично и спално бельо. Щастливи сме, че благодарение на навременната намеса на нашите партньори от "Софарма" Ад и физически лица успяхме да реагираме както следва:

      На 29.05.2009 г. ДДЛРГ, с. Малък Преславец, област Силистра получи основни храни като олио, ориз, захар, сухо мляко, пакетирани храни и лекарства.

      ДДМУИ в с. Петрово, област Стара Загора получи съответно на 17.08.2009 г. чаршафи и лично бельо, а на 15.09.2009 г. одеяла, спешно необходими за децата и младежите живеещи там.

Документи

03.02.2009 ДДЛРГ "Лудогорие", гр. Исперих, област Разград
03.02.2009 г. ДДЛРГ, "Иглика", с. Осенец, обл. Разград
03.02.2009 г. ДДМУИ, с. Просторно, обл. Разград
10.02.2009 г. ДДЛРГ "Здравец", с. Лесичево, обл. Пазарджик
20.02.2009 г. ДМСГД, гр. Добрич
20.02.2009 г. ДМСГД, гр. Сливен
20.02.2009 г. ДДЛРГ, с. Страхилово, обл. Велико Търново
23.02.2009 г. ДДЛРГ, "Цвятко Сълковски", с. Борован
24.02.2009 г. ДДЛРГ "Надежда", гр. Хасково
26.02.2009 г. ДДЛРГ "Детски свят", с. Галатин, област Враца
26.02.2009 г. ДМСГД гр. Пазарджик
27.02.2009 г. ДДЛРГ, гр. Омуртаг, обл. Търговище
12.03.2009 г. ДДМСГД, гр. Габрово
14.03.2009 г. ДДЛРГ "Катя Ванчева", с. Широка лъка, обл. Смолян
14.03.2009 г. ДДМУИ, с. Рудник, обл. Варна
17.03.2009 г. ДДМУИ "Калинка", с. Васил Друмев, обл. Шумен
16.03.2009 г. ДДМУИ, гр. Кермен, обл. Сливен
17.03.2009 г. ДДЛРГ "Д.Дебелянов", гр. Силистра
18.03.2009 г. ДДМУИ "Св. Марина" с. Медвен, обл. Сливен
20.03.2009 г. ДДЛРГ "Св. Иван Рилски", с. Брестовица обл. Русе
29.05.2009 г. ДДЛРГ "Катя Ванчева", с. Широка лъка, обл. Смолян-.лекарства
29.05.2009 г. ДДЛРГ с. Малък Преславец
01.06.2009 г. ДДЛРГ, гр. Омуртаг, обл. Търговище - лекарства
17.08.2009 г. ДДМУИ с. Петрово, обл. Стара Загора
15.09.2009 г. ДДМУИ с. Петрово, обл. Стара Загора
11.03.2009 г. ДДМУИ, гр. Берковица, обл. Враца