Дарения на перилни, почистващи и хигиенни материали за деца настанени в социални институции с материални дарения от Булстрад Виена Иншурънс ЗАД

      С голяма признателност и радост съобщаваме, че от тази година слагаме началото на едно надяваме се дълготрайно сътрудничество с нашия голям застраховател Булстард Виена Иншурънс ЗАД, който ще ни  предоставя за разпределение по социалнито домове стоки, които са изцляно годни за употреба, но имат нарушен до различна степен търговски вид. Всеки, който е чел сайтовете на различни домове знае, че освен постоянна нужда от допълнителна качествена храна те изпитват остър недостиг от почистващи и перилни препарати, средства за поддържане личната хигиена на децата и младежите, памперси, дамски превразки, бельо и чорапи. БУЛСТРАД ни редоставя по-голямата част от тези артикули, а именно белина, материали за почистване на различни повърхности имиене на чинии, различни прахове за пране, дамски превръзки, памперси, шампоани и под.

      Предоставяме списъкът с надарените от Булстрад Виена Иншурънс ЗАД домове за 2013 г.  Специално за ДДЛРГ "Асен Златаров", гр. Враца с помощта на физически лица беше закупено голямо количество прах за пране поради големия брой деца и остра нужда от перилни препарати.

Документи

18.07.2013 г. ДДЛРГ "Надежда", гр. Белоградчик, област Видин
18.07.2013 г. ДДЛРГ "Иван Кюлев", гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград
19.07.2013 г. ДДЛРГ "Люба Тенева", гр. Берковица, обл. Монтана
12.11.2013 г. ДДЛРГ "Христо Райков", гр. Габрово
07.11.2013 г. ДДЛРГ, гр. Велики Преслав, област Шумен
31.10.2013 г. ДДМУИ, с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград
07.11.2013 г. ДМСГД, гр. Ямбол
08.11.2013 г. ДДЛРГ, гр. Стражица, обл. Велико Търново
08.11.2013 г. ДДЛРГ "Незабравка", гр. Стара Загора
14.11.2013 г. ДМСГД гр. Дебелец, обл. В. Търново
07.11.2013 г. ДМСГД, гр. Враца
15.11.2013 г. ДДЛРГ "Асен Златаров", гр. Враца
18.11.2013 г. ДМСГД гр. Видин
15.07.2013 г. ДДУИ "Слънчице", с. Горски Сеновец, обл. Велико Търново
10.07.2013 г. ПУ "Н.Вапцаров", с. Стоб, област Кюстендил
11.07.2013 г. ДМСГД "Св.Стилиян", с.Ветрен, облас Пазарджик
12.07.2013 г. ДДЛРГ "Цвятко Сълковски", с. Борован, обл. Враца