Дарения на перилни, почистващи и хигиенни материали за деца настанени в социални институции с дарения от физически лица

      След обстойна проверка и обсъждане с раковоствата на голям блой домове решихме, че с предоставените ни от физически лица средства ще закупим на особено нуждаещи се социални заведения за отглеждане на деца, почистващи препарати, по възможност по-големи количества перилни препарати и средства за лична хигиена като шампоани, сапуни, паски и четкъ за зъби, мокри кърпички и под. Три от изброените по-долу домове получиха като дарение плюшенки играчки по повод Коледа и настъпващата Нова година, а децата от дома в с. Бързица получиха второ дарение съдъжащо дрехи.

Документи

12.11.2013 - ДМСГД гр. Монтана
19.11.2013 - ДДЛРГ гр. Велики Преслав, област Шумен
21.11.2013 - ДДМУИ гр. Търговище
21.11.2013 - ДМСГД гр. Силистра
22.11.2013 ДДЛРГ "Незабравка" гр. Стара Загора
02.12.2013 ДДЛРГ "Надежда" гр. Русе
02.12.2013 ДДЛРГ "Христо Райков" гр. Габрово
02.12.2013 ЦИСТ 1 и 2 с.Дрен, област Перник
04.12.2013 ДДЛРГ "Петър Димитров", гр. Гоце Делчев, област Благоевград
04.12.2013 КСУДС гр. Роман, област Враца
04.12.2013 КСУДУ гр. Роман, област Враца
16.12.2013 г. Дом за деца с. Бързица, област Варна
19.12.2013 Дом за деца с. Бързица, област Варна
20.12.2013 Дом за деца с. Страхилово, област Велико Търново
27.12.2013 ДДЛРГ "Детелина", гр. Плевен
27.12.2013 ДМСГД гр. Силистра
30.12.2013 ДДЛРГ "Цвятко Сълковски", с. Борован, обл. Враца
03.12.2013 ДДУИ с. Михалци, обл. Велико Търново