Дарения на медикаменти за деца настанени в социални институции

И тази година нашите партньори от "Софарма" АД изпратиха медикаменти в началото на предстоящия зимен период, които бяха разпределени както следва:

Документи

19.12.2013 ДДЛРГ гр. Стражица, обл. Велико Търново
19.12.2013 ДДЛРГ "Констанца Ляпчева", с. Долна баня, обл.София
20.12.2013 ДДЛРГ "Калина", с. Стърмен, общ. Бяла, обл. Варна