Пръво дарение за Новата 2014 година

Фондация "Надежда 2001" честити Новата 2014 година на всички, които ще проявят интерес къмнашия сайт и на целия български народ! Надяваме се тя да е по-здрава и по-щастлива за много повече хора! Същевременно неси правим илюзии, че икономическото и социално положение в страната  много тежко, като най-зле безспорно са изоставените деца, децата с един родител или тежко болни и трайно безработни родители, възрастните и болните хора. Затова искрено се надяваме тази година нашите цели и текущите по тяхното изпълнение проект  да се вземат присърце от много нови съмишленици и хора съричастни към най-силно нуждаещите се сред нас!

Както сте прочели по-горе и тази година продължаваме да изпращаме ежемесечни стипендии на деца в неравностойно положение, но отглеждани в семейна среда, като огромното ни желание е броят на тези стипендии да се увеличава, защото става дума за хора, които правят и невзможното децата им даса нахранени, облечени и да получат добро образование.

Първото ни дарение за социален дом тази година беше насочено към ДДЛРГ "Надежда", с. Гурково, област София, който получи почистващи и перилни препарати, а също четки и пасти за зъби за всяко от децата.

Документи

ДДЛРГ "Надежда", с. Гурково, област София