Първо дарение във Великденската благотворителна кампания.

С радост Ви съобщаваме, че нашата Великденска кампания в подкрепа на децата от социални домове и деца в неравностойно положение, отглеждани в семейна среда, вече има своите първи резултати. Събрани бяха определено количество прах за пране, шампоани, комплекти пасти и четки за зъби, дамски превръзки, които ние счетохме за достатъчни да изпратим в ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) с. Малък Преславец, област Силистра. Там в момента живеят 12 деца на възраст от 3 до 18 години, преобладават тези между 10 и 13. От години следим този социален дом, превърнат сега в ЦНСТ, защото той се намира в един от най-бедните краища на България и до там рядко достигат каквито и да било дарения. Най-горчивият ни спомен е от 2009 година(вж. Съответния документ в сайта), когато децата, тогава и повече на брой, буквално бяха останали без почти всички основни храни и с възможно най-голяма бързина приготвихме съответните колети.

            За жалост след няколко години състоянието на дома не е много по-добро, надяваме се само намалената бройка деца да е нещо положително.

          Винаги сме оставали трогнати от радостта и ентусиазма, с които екипът на центъра посреща даренията ни, сякаш са за собствените им деца. Надяваме се, че грижите им създават за отглежданиет от тях изоставени деца атмосфера подобна на тази в едно голямо семейство.

           Свидетелството за дарение ще бъде качено в сайта на фондацията веднага щом пристигне.

         

Документи

ЦНСТ, с.Малък Преславец,обл. Силистра