Второ дарение във Великденската благотворителна кампания.

       

              Второто ни дарение, осъществено с Ваша помощ, беше насочено към ДЦДУ (Дневен център за деца с увреждания) „Блян“ гр. Разлог, който предлага услугите сина 16 деца с различна степен на умствена изостаналаост и към който е прикрепен ЦНСТ (Център  за настаняване от семеен тип), в който живеят постоянно 8 деца. Пратката ни се състоеше от 20 кг. прах за пране, два вида универсални почистващи препарати, мокри и сухи кърпички(постоянна необходимост за този вид центрове и домовете за бебета) и дамски превръзки.Документите за направеното дарение ще бъдат качени в сайта ни след тяхното пристигане.

                Ще добавим само няколко думи за предимствата на дневните центрове за болни деца пред затворените домове – децата се прибират вечери не губят връзка с родителите си, установяват социални контакти защото често излизат навън или ги посещават техни връстници. В идеалния случай иматрехабилитатор, психолог, логопет, чиято цел е да ги направят максимално самостоятелни, а при възможност по-късно да усвоят и някакви умения.

                  Да не забравяме никога,скъпи приятели, че зрелостта на едно общество, се измерва по отношението ни към най-безащитните му членове.

Документи

ДЦДУ "Блян", гр. Разлог