Дарение във Великденската благотворителан кампания за ДМСГД, гр. Златица

 

     Продължава успешното развитие на благотворителната ни Великденска кампания за подпомагане на деца в социални домове и семейства в неравностойно положение. Замина поредната, четвърта пратка за Дома за медико-социално грижи гр. Златица, област София, в който се отглеждат 16 бебета до три годишна възраст. Те получиха качествен прах за пране, памперси, мокри кърпички и кремове срещу подсичане. Във вразка с този дом благодарим специално за помоща на г-жа Рут Фабрикант и г-н Ростислав Ангелов, които участваха съответно с предметно и парично дарение.

 

     В момента, подготвяме дарение за два дома в с. Нареченски бани и с. Зелениково, Пловдивска област, в които са настанени деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст. 

 

Документи

ДМСГД гр. Златица