Поредните три дарения за домове във Великденската кампания на Фондация "Надежда 2001-98"

                Нашите последни вести, свързани с благотворителната ни Великденска кампания в помощ на децата, настанени в социални домове или отглеждани в семейства в неравностойно положение е свързана с три нови дарения – за КСУ (Комплекс за социални услуги) „Гергана“, с. Нареченски бани, община Асенов град, Пловдивска област, където живеят 21 деца на възраст от 3 до 14 години, за ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип) „Роза“ , село Зелениково, община Брезово, област Пловдив, в който живеят 24 деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст и за Дома за медико социални грижи, гр. Сливен с 60 бебета до 3 годишна възраст.

                Първите два дома получиха големи количества прах за пране, различни видове почистващи препарати, течни и тоалетни сапуни, дамски превръзки и шоколадови лакомства. На бебетата от Сливен беше изпратен висококачествен прах за пране, подходящ за тяхната кожа, голямо количество памперси, тоалетен сапун и шишета. Изказваме специална благодарност, на семейство Антоанета и Георги Пашови, без чиято помощ последното дарение нямаше да бъде осъществено.

                В подготовка сме за още няколко дома и очакваме помоща Ви, за да попълним най-спешните нужди.

Скъпи приятели,

                Позволете ни малко да поразсъждаваме върху това, което вършим, особено с Вашата помощ. Децата, на които помагаме, трябва да са на първо място чисти, нахранени, прилично облечени и обути. Нашата помощ е все още на този етап, тичаме от място на място като пожарни коли. Знаем, разбира се, че най-трудно е тези деца да бъдат възпитани правилно, защото те живеят самотно, в недоимък, често имат пред себе си само лоши примери. Това е тема за мащабна дискусия, може би в скоро време ще я водим заедно.

                Сега настъпват светли и тържествени дни. За едни те са свързани с личното им духовно прераждане, за други са просто повод за почивка и среща с приятели.

                Нашата фондация (въпреки върховния принцип, изписан до логото ѝ) никога не е била с религиозна насоченост. Основателите ѝ сме дълбоко вярващи хора, но вероятно като на повечето от Вас религиозинте доктрини са ни тесни, стигнали сме сами до своята Вяра и сами търсим своята Наджеда и Любов.

                Но неизменно вярвамев едно – да, хубаво е да си построил дом през живота си, да си отгледал дете, да си посадил дърво, но как можеш да преминеш през живота без да си помогнал на сирак, без да си дал хляб на гладен, без да си изпратил надежда на болен или нещастен, без да си привдигнал унизен или ускърбен ?!

                Накрая позволете ни да завършим с една баналност, като не забравяме, че баналните неща са и винаги верни – Ако не ние -кой, ако не сега – кога?!

                Тази фраза посвещаваме на онези, които вече вървят с нас и на онези, които, не се съмняваме в това, ще дойдат при нас. Благодарим Ви!

Документи

ЦНСТ "РОЗА", с. Зелениково
ДМСГД, гр. Сливен
КСУ "Гергана" с. Нареченски бани, обл.Пловдив