Осмо и девето дарение във Великденската благотворителна кампания на фондация „Надежда 2001-98“


Скъпи приятели,

Искаме отново да Ви уведомим как протича нашата Великденска кампания в помощ на децата, настанени в социални домове или отглеждани в семейства в неравностойно положение. Пристигнаха свидетелствата за дарения от още три дома, които вече са качени на сайта ни, а последният е на път.

Изпратихме дарение за нови два дома, единият е ДДЛРГ (дом за деца лишени от родителски грижи) „Другарче“, гр. Варна, в който се отглеждат 20 деца от 3 до 7 годишна възраст. Те получиха прах за пране, почистващи препарати и комплекти пасти и четки за зъби за всяко дете. Другият дом е ДДУИ (дом за деца с умствена изостаналонст), гр. Кермен, обл. Сливен. От дома ни зарадваха, че в последния месец от 28 са станали 27 деца, защото едно дете е било осиновено в САЩ и ние му желаем от все сърце пълно оздравяване и щастие в новото семейство. Освен това децата вече имат център за настаняване от семеен тип и защитено жилище. Вторият дом беше надарен с прах за пране, почистващи препарати, мокри кърпички, два вида памперси и дамски превръзки.

В момента подготвяме дарения за ЦНСТ и ЦОП във Велинград. ЦОП означава група хора с подходящи специалности, които се грижат за цялостното интегриране в обществото на социално слаби семейства, между които самотни и непълнолетни майки. Идеята за създаването на подобни центрове според нас е чудесна, но е излищно да подчертаваме, че тези хора и децата им освен от социална интеграция се нуждаят от същите крайно необходими за бита неща както и децата в социалните домове, а държавната им издръжка е минимална или просто липсва.

Скъпи приятели, преди седмица се обърнахме към Вас с няколко думи, които сега, преди Великия ден, който, макар и по различен начин,  не остава никого равнодушен може би ще прозвучат по на място.

Иска ни се да поразсъждаваме върху това, което вършим, особено с Вашата помощ. Децата, на които помагаме, трябва да са на първо място чисти, нахранени, прилично облечени и обути. Нашата помощ е все още на този етап, тичаме от място на място като пожарни коли. Знаем, разбира се, че най-трудно е тези деца да бъдат възпитани правилно, защото те живеят самотно, в недоимък, често имат пред себе си само лоши примери. Това е тема за мащабна дискусия, може би в скоро време ще я водим заедно.

                Сега настъпват светли и тържествени дни. За едни те са свързани с личното им духовно прераждане, за други са просто повод за почивка и среща с приятели.

                Нашата фондация (въпреки върховния принцип, изписан до логото ѝ) никога не е била с религиозна насоченост. Основателите ѝ сме дълбоко вярващи хора, но вероятно като на повечето от Вас религиозинте доктрини са ни тесни, стигнали сме сами до своята Вяра и сами търсим своята Наджеда и Любов.

                Но неизменно вярвамев едно – да, хубаво е да си построил дом през живота си, да си отгледал дете, да си посадил дърво, но как можеш да преминеш през живота без да си помогнал на сирак, без да си дал хляб на гладен, без да си изпратил надежда на болен или нещастен, без да си привдигнал унизен или ускърбен ?!

                Накрая позволете ни да завършим с една баналност, като не забравяме, че баналните неща са и винаги верни – Ако не ние -кой, ако не сега – кога?!

                Тази фраза посвещаваме на онези, които вече вървят с нас и на онези, които, не се съмняваме в това, ще дойдат при нас. Благодарим Ви!

П.П. Важно съобщение – офисът на фондацията, в който се приемат предметни дарения, ще бъде затворен на Великден, 20.04.2014, в другите почивни дни ще бъде отворен от 12 до 17 часа. Дарения, свързани с тази кампания, ще се приемат в предметна или парична форма и след Великден.

                Желаем Ви светли празници и много красиви мигове с любимите хора!

Документи

ДДЛРГ "Другарче", гр. Варна
ДДУИ, гр. Кермен