Дванадесето, тринадесето и четиринадесето дарение във Великденската благотворителна кампания на фондация „Надежда 2001-98“

Скъпи приятели,

Както виждате, благодарение на Вас работата по нашата благотворителна Великденска кампания за деца в социални институции и от семейства в неравностойно положение продължава с пълна сила. А и нека не забравяме, че тези деца и семейства дишат, хранят се, имат хигиенни и всякакви човешки нужди не само по Великден и Коледа, нали?

Вчера бяха изпратени даренията за ЦНСТ (център за настаняване отсемеен тип) гр. Карнобат, в който живеят 24 деца на възраст от 3 до 18 години. Те получиха непрекъснато повтарящия се, но необходим за отглеждането им почти колкото водата прах за пране, почистващи материали, шампоан за всяко дете, дамски превръзки и памперси.

Следващият надарен дом е ДДЛРГ (дом за деца лишени от родителски грижи) „проф.д-р Асен Златаров“ гр. Хасково, в който са настанени 31 деца на възраст от 10 до 18 годишна възраст. Те получиха прах за пране, комплекти четки и пасти за зъби, почистващи материали и не малък брой дамски правръзки, от които се нуждаят. За този дом изказваме специална благодарност на г-н Недьо Тенев, който направи парично дарение.

Последният до момента дом е ЦНСТ „Павел Бобеков“, гр. Панагюрище, в който са останали 8 деца поради преустройството му. За там заминаха прах за пране, почистващи материали, шампоани и дамски превръзки. В момента се подготвя дарение за Дом за медико-социални грижи.

На сайта вече могат да се видят всички свидетелства за дарение от домовете, които получиха даренията си преди Великден, останалите ще бъдат качени веднага след пристигането си.

И така продължаваме, скъпи приятели! Очакваме Ви!

Пожелаваме Ви от все сърце весело посрещане на празниците, честитим предварително на всички ни Празника на нашия небесен войн и закрилник Свети Георги, желаем здраве на кръщелниците му и на всеки частица от неговата сила, която твори само Добро. И в едно кътче от сърцата си не забравяйте, че сред нас има много хора, за които не съществуват празници. Всички ние сме тези, които могат да им ги дадат.

Документи

ДДЛРГ "Асен Златаров", гр. Хасково
ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, гр. Карнобат
ЦНСТ "Павел Бобеков", гр. Панагюрище