Петнадесето и шестнадесето дарение и заключителни думи относно благотворителната ни Великденска кампания посветена на деца в социални институции и на семейства в неравностойно положение

Вчера изпратихме последните две дарения, с които приключваме благотворителната си Великденска кампания. Надарените домове са КСУДС (комплекс за социални услуги за деца и семейства) „Васил Петлешков“ гр. Брацигово, където са настанени 64 деца от 7 до 18 годишна възраст и ДДЛРГ „Княгиня Надежда“, гр. Варна, в който живеят 29 деца на същата възраст. За по големия дом заминаха близо 50 килограма прах за пране, голямо количество дамски превръзки, тоалетна хартия, почистващи материали и тоалетни сапуни. Във връзка с по-малкия дом изказваме сърдечната си благодарност на госпожа Антония Христова, чието дарение почти изцяло покри най-спешните нужди на дома от прах за пране, почистващи материали, шампоани и комплекти пасти и четки за зъби за всяко дете.

И така, скъпи приятели, нашата работа разбира се продължава, почти е комплектовано дарението за ДМСГД гр. Пловдив, но е време да отчетем резултатите от Великденската ни благотворителна кампания.

От 18.03.2014 до 09.05.2014 година бяха надарени следните 16 дома :

 1. ЦНСТ с. Малък Преславец – 12 деца
 2. ДЦДУ „Блян“, гр. Разлог – 16 деца
 3. ЦНСТ „Слънце“, гр. Каспичан – 15 деца
 4. ЦНСТ „Роза“ с. Зелениково – 16 деца
 5. КСУ „Гергана“, с. Нареченски бани, обл. Пловдив – 21 деца
 6. ДМСГД, гр. Златица – 16 деца
 7. ДМСГД „Карандила“, гр. Сливен – 60 деца
 8. ДДЛРГ „Другарче“, гр. Варна – 20 деца
 9. ДДУИ гр. Кермен – 28 деца
 10. ЦОП гр. Велинград
 11. ЦНСТ гр. Велинград – 22 деца
 12. ЦНСТ „Павел Бобеков“, гр. Панагюрище – 8 деца
 13. ЦНСТ 1 и 2, гр. Карнобат – 24 деца
 14. ДДЛРГ Асен Златаров, гр. Хасково – 31 деца
 15. ДДЛРГ „Княгиня Надежда“, гр. Варна – 29 деца
 16. КСУДС „Васил Петлешков“, гр. Брацигово – 64 деца

Както бяхме оповестили още в началното си обръщение, целта на кампанията беше социалните домове и центровете подпомагащи семейства в неравностойно положение да получат стоки за бита от първа необходимост – прах за пране, почистващи материали, предмети за лична хигиена (шампоани, пасти и четки за зъби, течни и тоалетни сапуни), дамски превръзки, памперси, мокри кърпички, бебешки принадлежности, тоалетна хартия, чорапи и други.

Това, което ни радва най-много е, че всички тези предмети бяха крайно необходими за домовете и семействата в неравностойно положение и благодарение на Вас те ги получиха в добри, а не в символични количества.

Не искаме да ръзсъждаваме надълго и нашироко много или малко постигнахме с тази кампания. Просто искаме да продължим да работим заедно, защото ние и Вие знаете, че има много крайно нуждаещи се деца и семейства.

Молим Ви, не пропускайте следващите ни инициативи, а що се касае до нуждата от предмети от първа необходимост, тя, както не веднъж отбелязахме не възниква само на Коледа или на Великден.

Благодарим от все сърце на всичките си дарители, желаем много здраве на тях и семействата им и си пожелаваме оттук нататък те да стават все повече и повече!

п.п. Надяваме се, че в рамките на следващата седмица оставащите свидетелства за дарения ще бъдат качени на сайта ни.

Документи

ДДЛРГ "Княгиня Надежда", гр. Варна
КСУДС "Васил Петлешков", гр. Брацигово