Изплащане на ежемесечни стипендии на фондация „Надежда 2001-98“ за деца и семейства в неравностойно положение. Ново дарение за социален дом.

Документи