Дарения за КСУДУ гр. Роман и ЦНСТ "Детелина" гр. Шумен

На 29.07.2014 г и на  04.08.2014 г. изпратихме за КСУДУ гр. Роман и ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 (Центрове за настаняване от семеен тип) „Детелина“ в гр. Шумен, прах за пране, дамски превръзки и тоалетна хартия.

Документи

ЦНСТ "Детелина" гр. Шумен
КСУДУ гр. Роман