Поредно материално дарение от Булстрад Виена Иншурънс Груп ЗАД - перини, почистващи и хигиени материали за деца настанени в социални домове.

   Получихме поредното дарение от нашите партньори от БУЛСТРАТ ЗАД с много полезни стоки за големите домакинства, които всъщност представляват социалните домове за деца, както и за не малък брой бедни семейства, които получиха подаръците си на Коледно тържество.Последните са хората, за чиято социална интеграция се грижи ЦОП (центърът за обществена подкрепа) в гр.Велинград с директор г-жа Йорданка Нанова.Става дума за самотни родители или семейства, които по различни причини живеят много под прага на бедността.От нас те получиха 2 вида прахове за пране, пасти за зъби, шампоани дамски превръзки, бебешки и детски дрехи и принадлежности.

  Успяхме да подготвим дарения и за следните няколко социални дома:

-ДДЛРГ (Дом за деца лишени от родителски грижи)"Княгиня Мария-Луиза" гр.Пловдив, в който са настанени цели 80 деца и юноши на възраст от 7 до 19 год.Те получиха 54 кг.прах за пране,пасти за зъби и дамски превръзки.

-ДДЛРГ"Иван Кюлев"гр.Гоце Делчев, в който живеят 39 деца от 7 до 19 год. възраст.На тях изпратихме общо 28 кг.прах за пране и дамски превръзки.

-Съществувалите някога два отделни дома за момичета и момчета в гр.Ловеч сега са превърнати в три ЦНСТ (Центрове за настаняване от семеен тип), в които живеят съответно 8, 10 и 11 деца.Те получиха общо 25 кг.прах за пране и пасти за зъби.

-Децата от ДДЛРГ"Таню войвода"гр.Асеновград са 13, на възраст също от 7 до 19 год.На тях изпратихме малко повече от 9 кг.прах и пасти за зъби.

Документи

ДДЛРГ "Княгиня Мария Луиза", гр. Пловдив
ДДЛРГ "Иван Кюлев", гр. Гоце Делчев
ДДЛРГ "Таню войвода", гр. Асеновград
ЦНСТ 1 гр. Ловеч
ЦНСТ 2, гр. Ловеч
ЦНСТ 3, гр. Ловеч
ЦОП, гр. Велинград