Поредно материално дарение от Булстрад Виена Иншурънс Груп ЗАД - перилни, почистващи и хигиени материали за деца настанени в социални домове.


Поредната ни акция с нашите партньори от Булстрат Виена Иншурънс Груп ЗАД, при която 4 социални дома бяха надарени със стоки за бита от първа необходимост като различни прахове за пране, паста за зъби Blend-a-med, дамски превръзки, електронни устройства срещу комари....

Децата от КСУДУ (Комплекс за социални услуги за деца с увреждания) в гр. Роман 30 на брой получиха 27 кг прах за пране Ariel, който поради спецификата на дома е от първостепенно значение за тях и много често не достига. Ежемесечно нуждите на дома се покриват от около 25 кг прах за пране.

Възпитаниците на ДДЛРГ (Дом за деца лишени от родителски грижи) "Мария Терезия" гр. Стара Загора (48 деца и по-голям брой юноши и девойки) получиха големи пасти за зъби Blend-a-med и достатъчно количество дамски превръзки за девойките.

Децата от ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай, общ. Петрич (36 деца и юноши) получиха около 30 кг прах за пране Bonux, пасти за зъби Blend-a-med и дамски превръзки.
КСУ (Комплекс за социални услуги) "Мария Роза" с. Асеновец, общ. Нова Загора с 30 деца и юноши получи 22 кг прах за пране, пасти за зъби и дамски превръзки.

Документи

ДДЛРГ "Мария Терезия", гр. Стара Загора
ДДЛРГ "Петър Димитров, гр. Първомай
КСУДУ гр. Роман
КСУ "Мария Роза", с. Асеновец, община Нова Загора