Ден на Християнското семейство и младеж

      Дарителската акция беше посветена на Деня на Християнското семейство и младеж и бе свързана с 3/три/ дома в област Сливен.

      Домовете бяха посетени от наши представители на 08.12.2007 година.

Документи

ДОВДЛРГ "Мария Роза", с. Асеновец
ДДУИ, гр. Кермен
ДОВДЛРГ "Св. Марина", с. Медвен