Големи фирми се включват за участие в "Паричка за чисти деца", а сътрудничеството продължава...

Документи