Коледна и Новогодишна благотворителна кампания 2007 г.

      На 19.08.2008 година приключи успешно Коледната кампания на фондация "Надежда 2001", в рамките на която доброволци на ораганизацията посетиха 12 дома за деца лишени от родителски грижи, между които и два дома за медико-социални грижи за деца до три годишна възраст (Монтана и Ветрен) и четири дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Търнава, обл. Враца, гр. Мездра, гр. Берковица и с. Горна козница, обл. Кюстендил. За задоволяване битовите нужди на децата бяха доставени перални, сушилни, хладилници, бойлери, телевизори, стереоуредби, кухненски уреди, миялна машина, спално бельо, учебни пособия и др.(вж. приложените свидетелства за дарение от всеки от включените в кампанията домове). Фондация "Надежда 2001" благодари за съпричастността и съдействието на "Интерактивни технологии" АД (ITV Partner), Робърт Бош ЕООД, Асоциация на индустриалния капитал в България, "Велев Инвест" ЕООД и "Елдоминвест" ООД.

Документи

ДДУИ "Надежда", с. Търнава, обл. Враца /Дом за деца и младежи с умствена изостаналост/
ДДМУИ гр. Мездра, област Враца /Дом за деца и младежи с умствена изостаналост/
ДОВДЛРГ "Детски свят", с. Галатин, област Враца
ДОВДЛРГ, Бърдарски геран, област Враца
ДОВДЛРГ "Никола Вапцаров", гр. Роман, обл. Враца
ДОВДЛРГ "Закрила", Боровци, област Монтана
ДОВДЛРГ, "Люба Тенева", гр. Берковица, област Монтана
ДДМУИ, гр. Берковица, област Монтана
ДМСГД, гр. Монтана, облас Монтана /Дом за медико социални грижи за деца от 0 до 3 год./
ДМСГД "Св. Стилиян, с. Ветрен, област Пазарджик
ПУ "Никола Вапцаров", с. Стоб
ДДУИ, с. Горна Козница