Рзпределяне на дарения от постоянни партньори

По вече утвърдени правила на взаимно сътрудничество пристигат редовните дарения (предметни и финансови) от водещи родни производители и вносители, както и от колективите на големи фирми. Както винаги наша задача и отговорност е те да бъдат доставени възможно най-бързо до най-нуждаещите се деца и юноши, както отглеждани в социални институции така и в семейна среда, но при много тежки материални условия. Разпределяме предметни дарения от Хенкел България ЕООД и Мексон ООД за общо 7 социални институции (две дарения за КСУДС гр. Роман, дарение за ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2 за деца с увреждания гр. Бяла Слатина и по едно за ЦНСТДМУ гр. Перник, ЦНСТДМ без увреждания гр. Берковица, ЦНСТДМУ гр. Червен Бряг) и финансово дарение от Експириън ЕАД, предназначено за подпомагане лечението на петгодишно дете с тежка астма и остри алергични прояви. Момченцето е отглеждано само от майка си и баба си, тъй като бащата ги е изоставил и нямат никаква връзка с него.

Документи