Подготовка на благотворителна кампания съвместно с Хенкел България ЕООД и QWERTY BTL and event agency за всички видове социални институции

Документи