Продължава подготовката на благотворителната кампания съвместно с Хенкел България ЕООД и маркетингова агенция QWERTY

Подготовката на кампанията с продуктите на Хенкел започна с наемането и оборудването на два склада, съответстващи  на редица условия, с каквито до този момент не разполагахме. С ръководството на Хенкел и маркетингова агенция QWERTY бяха подбрани най-необходимите за ежедневието на хората в горепосочените социални институции продукти на единия от двата най-големи световни производители, а именно перилни препарати Персил и Рекс във вид на гелове, прах и перилни капсули, таблетки и гелове за съдомиални машини Сомат, почистващи препарати Пур и Клин, ароматизатори Бреф и цветоулавящи кърпички за пране.

Документи