Окончателно приключване на кампанията с продукти на Хенкел от миналата година

Откакто можем да си позволим да подпомагаме по един или друг начин всяка една социална услуга в дадена община респ. област, по време на дарителските кампании внимателно проучваме и описваме наличните условия и предстоящите промени в близък и дългосрочен план, както и най-спешните нужди естествено.

За всичко това ще говорим по-подробно нататък, сега искаме да отчетем окончателно кампанията. През последните една-две години със средства от европейски фондове са построени и оброрудвани и то оборудвани по европейски стандарти определен брой Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца, за хора с увреждания, кризисни центрове, приюти и пр. Проблемът е, че средствата са приключили с построяването им и сега те изпитват остра нужда от почти всички видове стоки от първа необходимост. А за евентуални дарители са на практика несъществуващи, защото не са нанесени дори в най-новите списъци на Агенцията за социално подпомагане. Буквално трябва да се "обхожда" цялата страна, за да се открият, персоналът им не знае дори как се пишат свидетелства за дарения, защото не са се "сблъсквали с такова чудо". Ние се постарахме да издирим известна част от тях, знае, че категорично не са всички и ще продължаваме в тази посока. Но специално отделихме от толкова нужните за всички продукти на Хенкел за новопостроените центрове и тъй като са в най-различни населени места в различни краища на страната (напр. гр. Лом, с. Лесичово и с. Звъничево, обл. Пазарджик, гр. Драгоман, гр. Раднево, обл. Стара Загора, гр. Силистра, гр. Павликени, обл. В. Търново, гр. Момчилград и др.), доставяме даренията по най-удачния за даденото място начин.

Документи