Поемаме грижата за нови семейства в критично материално положение

Както знаете, освен за деца и младежи, а в последно време и за хора с увреждания и стари хора, настанени в социални институции, винаги сме се старали да подпомагаме и български семейства с деца, в които родителят/родителите по крайно уважителни причини не могат да работят за известно време и получават само детски надбавки и социална помощ респ. пенсия по болест. Най-често общата сума е по-малка или едва достига 200 лв. Най-тежките случаи, свързани с критични заболявания, трайна инвалидност или липса на каквито и да е близки и роднини, които да се грижат за малки деца при един родител, подпомагаме с ежемесечни суми. Редовно осигуряваме топли дрехи и обувки, лекарства, витамини и имуностимулатори, домакински уреди, без които конкретно семейство не може, играчки, образователни игри, книги и пособия, които да са възможно най-полезни за развитието на децата според възрастта им. Тази година поемаме някои особено тежки случаи след внезапна смърт на единия родител, заболявания, изискващи постоянна поддръжка или немалък период от време, за да се получи първата, макар и минимална държавна помощ.

Най-радостното е, че хора, на които сме помогнали в тежък момент и след това са стъпили на краката си, сега се обръщат към нас не за да търсят, а щедро да предложат помощ на други, които сега са в тяхното някогашно положение! Получава се нещо като "Предай нататък". Ние предпочитаме една конкретна дума-ЗАЕДНО! В нея е спасението не само за хората на социалното дъно, тя е спасение на всички ни.

Накрая използваме случая да благодарим специално на нашите партньори от ДЖиВиСи Сървисиз България, които поделят винаги редовните си дарения между живеещите в социални институции и семействата в крайно тежко материално положение. Желаем Ви здраве и успехи, Вие имате най-важното-човещина!

Документи