Разпределяне на голямо дарение от Хенкел, състоящо се от перилни препарати

Разпределянето на дарения е рутинна дейност, затова споменаваме само големите кампании. В последните години най-големият ни дарител безспорно е Хенкел България, на практика може да се каже, че осъществяваме социалната политика на световния гигант в нашата страна. В началото на есента очакваме наистина огромно дарение, за което ще "разчистим складовете си". Но за да му отделим специално внимание, сегашното никак не е за подценяване. Преди всичко се състои само от най-доброто на световния пазар, що се отнася до перилни препарати - Persil и Rex с най-новата му и мощна формула. Не е тайна, че всички социални услуги са принудени да купуват на безобразни цени и от строго определени фирми някакви прахообразни препарати, подобни на гипс (цитираме потърпевшите), които не знаем дали са подходящи за нещо, но не и за пране.

Този път решихме да разпределим дарението основно в институции за болни деца и хора, тъй като по понятни причини нуждата от мощни перилни препарати там е особено силна. И така, надарени бяха два комплекса за социални услуги в гр. Роман (общо 85 деца) и дневен център в същия град с 25 деца (в някои дневни центрове като този се пере, децата се хранят и тъй като са с по-леки увреждания, се лекуват активно и подготвят за самостоятелен живот в обществото). Прането и храненето се налага, тъй като произхождат от извънредно бедни семейства, само нощуват при близките си, четири центъра за настаняване и едно преходно жилище в гр. Враца (общо 68 деца и младежи), комплекс за социални услуги в гр. Долна Баня (общо 80 души, от които 30 деца), два центъра за настаняване в гр. Ботевград (28 деца и младежи), център за настаняване и защитено жилище в гр. Червен бряг (общо 20 души, от които 12 деца), център за настаняване в гр. Лом (14 деца). Надарени бяха общо 320 деца, младежи и пълнолетни с различни увреждания. Както винаги спазихме волята на точно тези дарители продуктите да са достатъчни за поне няколко месеца напред.

Документи