Време е за най-голямата ни кампания!

Под най-голяма разбираме не само за тази година, а и изобщо най-голямата, осъществявана досега "наведнъж"! Продуктите естествено са на Хенкел, те са едни от малкото, които могат да си позволят такива количества. Този път ще се разпределят и даряват между 2000 и 3000 кутии с различни  бройки Somat, безспорен лидер сред препаратите за съдомиялни машини по цял свят и "доволно" количество Bref за тоалетни чинии.

Още в  началото искаме да разсеем една заблуда, а именно, че Somat–ат е твърде голям лукс за социалните институции. Тъкмо обратното, проблемът е в недостатъчния брой съдомиялни машини! Представете си старчески дом с 200 души (съвсем нормална бройка за такъв тип заведение) и нито една съдомиялна машина. Да не мислите, че при ниските заплати и тежка работа, която и да е социална институция разполага с достатъчно персонал?! Често пъти самите директори изпълняват ролята и на шофьори, лелички и пр.

А представете си, когато максимално добре трябва да се измият и изварят съдове и шишета при бебета, болни деца, хора с различни увреждания. Да не говорим, че не рядко отпуснатата държавна издръжка изобщо не е достатъчна  за каквито и да било препарати и съдомиялни машини просто са извадени от употреба или всяка закупена таблетка се дели на четири части. Както всички знаем или поне някои знаем, икономията е майка на мизерията!

Въпреки натрупания опит пристъпваме с известен страх към толкова голяма, при това есенна кампания. Огромна и всъщност решаваща е предварителната подготовка, разпределянето на бройките между институциите според броя на потребителите на услугите и наличните съдомиялни машини, уточняването на транспорта, възможно най-опростеното изготвяне и разменяне на огромната документация.

Да започваме с Божията помощ, стискайте ни палци!

Документи