"Зимни" грижи за социално слабите семейства. Подаръци за Баба Марта.

Както винаги що се отнася до семействата, които подкрепяме през зимния период се налага подсигуряване на ефективно и същевременно щадящо лечение на всевъзможни заболявания, свързани с годишното време (не става дума за Covid 19), а всички знаем какво струба едно качествено лечение, което предполага максимално бързо възстановяване. Тази година тези проблеми и решаването им се струпаха основно през този месец. За щастие бяха разрешени успешно.

Тази година решихме да започнем с по-солидни подаръци вместо на Великден, още за Баба Марта. Съобразябаме се с факта, че децата ни понасят огромна тежест във връзка с мерките срещу пандемията, тежест, която предишните поколения изобщо не могат да си представят - непосещаването на училище, липсата на пълноценни контакти с връстниците им, крайно незадоволителното ниво на видео обучението и всевъзможните затруднения, свързани с осъществяването му. Никой не може да каже как ще се отразщт на децата тези проблеми в следващите месеци и години, но сме на мнение, че опазването на ритуалите и свързаните с тях неща, които им носят радост, са от голямо значение. Така, че приготвяме сериозни комплекти подаръци за Баба Марта, състоящи се от различни елементи - лакомства, играчки, забавни игри и под., подходящи за различните възрастови групи, интереси и наклонности, образователни помагала и естествено книги от "пътуващата" библиотека.

Документи