Дарение за църквата Св.вмчк Георги Победоносец, с. Стубел, област Монтана

      Преди няколко години жителите на с.Стубел, област Монтана със собствени средства и труд реставрират църквата на селото "Св.вмчк Георги Победоносец". Нашият скромен принос към техните усилия се състои в закупуването на 10.07.2009 г. на пътеки за църквата и даряване икона на патрона на църквата, предназначена за аналоя в центъра.

Документи