Храм "Св.Николай Софийски" - вторият по големина храм в гр. София, 2012 г.

      През цялата 2012 година продължава успешното ни сътрудничество с Настоятелството на храм "Св. Николай Софийски". Без колебание всички се съгласихме, че трябва спешно да бъдат почистени величестените икони, някои високи по 1,80 м. на олтара, състоящ се от 6 реда и изработен с рядко изящество и великолепие. Нашата организация отпусна средства за почистването на иконите съответно през май, юни, август и септември и сега миряните могат да се наслаждават истински на тези произведения на Вярата и Любовта.

Документи

Храм "Св.Николай Софийски"