Нова национална инициатива, породена от съпричастността и социалната отговорност на Runners!

За периода 2015-2016 г. с огромното съдействие на ръководството и целия колектив на фирма Runners осъществихме двете части на националната кампания "Левче за обувки", които осигуриха 2485 чифта маратонки за (с малко изключения предимно от обективен характер) почти всички деца и юноши, здрави или с увреждания, отглеждани в социални институции от цялата страна. Сега отново с нашите партньори от Runners стартираме поредната кампания, която има за цел да покрие нуждите от топли зимни пантофи на социлните институции за деца в национален мащаб. Нашите технически и организационни възможности за 2017 г., както и тези на фирма Runners ни принуждават да се ограничим приблизително в рамките на половината от домовете и центрове за деца в страната.

Документи